Disclaimer

De inhoud van deze website en andere uitingen van LOTT. gioielli op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door LOTT. gioielli wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LOTT. gioielli behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.